Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/66

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. Ingkang raka sampun kula aturi maos.
  Sampun dipun tapak asmani.
 2. Serat punika mugi dados pisowan kula.
  Serat punika mugi dados pisowanipun putra wayah.
 3. Bapak sampun kula aturi dhahar.
  Ibu ugi kula aturi dhahar.
 4. Larenipun sakit weteng.
  Untunipun ugi kraos senut-senut.
 5. Gendhuk dipun pundhutaken payung.
  Gendhuk dipun tilari arta.

 B. WARNANING UKARA/RAGAM KALIMAT (1.6.2.)
UKARA SANANTA

Tembung sananta iku wujude ana kang dumadi tembung tanduk karaketan ater- ater dak
Upama: - Aku dak nulis layang dhisik.
- Aku dak nulisi jenenging bocah dhisik.
- Aku dak nulisake tembang Bulik.

Titik-titik iki isenana tembung sananta!

 1. ............. dhisik, kowe keria ngetenana Ali.
 2. ............. adhimu kae lho sing ora bisa nggambar.
 3. ............. tela mengko kena dibakar.
 4. ............. mlinjo mumpung panas.
 5. ............. kursi sedhela, lungguha dhisik!
 6. ............. koran mumpung nganggur.
 7. ............. jambu sesuk kena kanggo buwah.
 8. ............. bawa Tembang Gedhe dhisik, supaya bisa bawa dhewe.
 9. ............. es degan ya, mengko bayaren!
 10. ............. jaran dhisik, mesakake sadina durung ngombe

65