Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/65

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

pecah = pisah
Ukara iki isenana nganggo andhahane tembung pecah!

 1. Ewonku iki ijolana ...............
 2. Piring, cangkir iku diarani ..............
 3. Sri Yati umure wis 15 taun, memper yen......
 4. Aja gawe isin ta iku rak ..................
 5. Bocah kae pancen ............ bisa mikir apa-apa.
 6. Semangkane .............. dadi lima.
 7. Gelase ............... gendhuk, belinge rata saenggon-enggon.
 8. Aja liwat dalan kuwi, kono akeh ............. gendhul.
 9. Panase kaya ............. gundhul.
 10. Ma, durene............, coba legi ora?

IV. TITI UKARA (1.6.)
A. NGGANDHENG UKARA (1.6.1)
 Tuladha:

a. Kaluhuran iku gampang sirnane.

b. Kaluwihan iku gampang sirnane.

Kaluhuran sarta kaluwihan iku gampang sirnane.

Ukara-ukara iku gandhengen sarana tembung: sarta, saha

 1. Pepenginane dadi prajurit bisa kelakon.
  Idham-idhaman kang kenceng bisa kelakon.
 2. Pak Guru tindak ing Tawangmangu.
  Putra-putrane ndherek nyare.
 3. Penganggone ngresepake.
  Paripolahe tansah ngresepake.

I

64