Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/64

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

d. TEMBUNG KRAMA INGGIL
 Tembung-tembung krama inggil iki ngokone kepriye?

 1. Bapak nembe puyeng.
 2. Palarapanipun benjut.
 3. Tindak kaliyan garwanipun.
 4. Rawisipun Eyang Bei crapang.
 5. Pengkeranipun Ibu dipun keriki.
 6. Jangganipun ngolan-olan.
 7. Tingalipun belekan.
 8. Socanipun klilipen.
 9. Anggenipun beksa nleter.
 10. Titihanipun bopong.

e. Tuladah:
Pucuk godhong lho Mas, aja ngapusi
ngapusi = nggorohi
Tembung ing sajroning kurung iki wuwuhana supaya sampurna/mathuk.

 1. (apus) si Dhawuk wis pedhet, sambungen!
 2. Wah kojur aku wingi (apus) Siman.
 3. Wis menenga Gus, kuwi mung kangge (apus) bae, aja wedi.
 4. Ngati-ati lho yen rembungan karo Mas Darma, sida kena (apus) temenan mengke.
 5. Lumrah bae (apus) ngono, manawa mlaku iya ora bisa jejeg.
 6. Goleka (apus), kanggo tutus, aja kleru pring ori.
 7. Sang Pujangga wasis (apus} tembang.
 8. Kajang-kajange wus (apus)

f. Tuladha:
Setasiun Solo Balapan pecah dadi lore.