Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/63

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. a. Dalane pepet aja liwat kon!
  b. Olehmu nulis se kurang pepet.
 2. a. Si Wido uwis duwe jalu
  b. Putrane mung siji Jalu
 3. a. Pak Karto ora sida mikul, jalaran salange pedhot.
  b. Salange Suprapta ceklek, jalaran tiba menek wit pelem

b. KAWI JARWA
-Sapa sing yasa? yasa = gawe
Iki kepriye jarwane?

 1. andaka kanin
 2. sapta arga
 3. bantala rengka
 4. baskara kembar
 5. ngambah dirgantara
 6. nagri Wilatikta

 1. runtik tyasira
 2. samodra rob
 3. anor raga
 4. sudira ing prang
 5. Soma Manis
 6. sirga mentar

c. ISTILAH
Dene kangbyasa masakape
maskape iku asale sake basa Walanda
maatschappij = kongsi, pakumpulan dagang
 Coba tembung-tembung kang asale saka manca iki gatekna!

1. Saka tembung Walanda : setel, setop, setrap, piket, perlop, lapur, lim lsp.
2. Saka tembung Arab : siyasat, pitrah, pitenah, perlu, lapal, lila lsp.
3. Saka tembung Sangsakerta : pita, lancana, lepa, gajah, dewa, eaksasa lsp.

62