Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/62

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. Embok Ngaisah nyampluk ............... dilahipun dhawah lajeng pejah.
 2. Biyuh, biyuh jangane ............kathik nyethek asine.
 3. Ngati-ati lho, jalake aja diumbar, sida disamber ........... tenan mengkol!
 4. Apa ing ............. ana bal-balan ?
 5. Mesakake, wingi ana ................ kesrempet sepedhah, sarunge nganti rowak-rawek.
 6. Wedhuse engonen ana ing ................ kana!
 7. Kewan sing kaya kemangga ana banyu kae jenenge ..............
 8. Wektu iki wong panen wis arang nggunakake .............., jalaran parine cendhek-cendhek.

B. GUDHANG TEMBUNG/KOSA KATA (1.5.4.)
 a. HOMONIM
- Yen ora mengkono ora bakal oleh enggon.
= ora arep oleh enggon
- Aku dioleh-olehi bakal klambi.
= tekstil/cita
Tembung homonim iki kepriye tegese?

 1. a. Kala wau kula tumbas sata.
  b. Adhi kula dipun damelaken kala cecak.
 2. a. Aku tukokna jenang dodol!
  b. Yu Sinem dodol binteng jae.
 3. a. Korengmu wur-wurana omah tawontutur.
  b. Yen ana tutur becik, prayoga digatekake.
 4. a. Ayo mas, lungguh sisihan karo aku.
  b. Ayo, sapa kang wis duwe sisihan bares bae.
 5. a. Kuthuke digondhol wulung.
  b. Pak kyai ngagem iket wulung.
 6. a. Sepure legs, ding numpak presasat ora ana.
  b. Mbok sing bisa gawe lega atining liyan.
 7. a. Gula iku rasane legi.
  b. Besuk Legi aku arep menyang Grompol.

61