Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/57

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. a. Kudi olehe sinau mempeng.
  b. Durung bisa lulus.
 2. a. Pangrakite pasugatan kaangkah apik.
  b. Kabeh padha ngrasani kuciwa.
 3. a. Nyambut gawe direwangi adus kringet.
  b. Durung bisa cukup.

VI.WARNA BASA (1.7.1.)
 Basa kramantara iku gawenen mudha krama !

 1. Mbakyu menawi purun jangan punika sampeyan icipi !
 2. Kamas punapa sampun ninggali guwa Jatijajar?
 3. Menawi kesah mrika mangga mampir ing griya kula !
 4. Paman, mangga ucul-ucul rumiyin!
 5. Pak kriya menawi badhe nedha kula dipun undang kemawon!
 6. Wa Pawira ngantos sapriki taksih gesang.
 7. Embah sampun sepuh, muripun 80 taun, sampun ompong.
 8. Menawi kesah kula asring tumut.
 9. Kala wingi Pak Gedhe pijet cengel.
 10. Rambutipun sampun pethak.

VIII.TEMBUNG GARDA/SANDI (1.7.2.)
 Tuladha:
 Layangku Wedhatama ora aneng ngomah.
aneng = ana + ing

Tembung garba iku kanh dikarepake ananing suwara anyar kang tuwuhe saka gandheng sesambungane suwara siji karo sijine. Dene lumrahe kanggo agungkret cacahing wanda (ing tembang)
Aturan-aturan iki gatekna!

a + i , dadi e -- tumeka + ing = tumekang