Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/56

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. Ora idhep ing bener.
  Ora weruh ing bener.
 2. Ngaturi uninga.
  Ngaturi kauningan.
 3. Lemari iku kang digawe saka kayu.
  Lemari iku kang digawe kayu.
 4. Adhimu lagi ngumbah piring.
  Adhimu lagi ngasahi piring.

V. DHAPUKANING UKARA  UKARA RANGKEP   (1.6.1.)  Tuladha:

 1. Adhiku lagi sinau.
 2. Mase lagi resik-resik.
 3. Aku dhewe nggodhog wedang.
Adhiku lagi sinau, Mase lagi resik-resik, dene aku dhewe nggodhog wedang.

Ukara ikigandhengen nganggo tembung: dene, nanging, ewa semono!

 1. a. Mbakyu etung-etung bebathene.
  b. Embokne nata dagangan
  c. Embahne mbuntel-mbunteli.
 2. a. Sutarma sampun pindhah dhateng Sala.
  b. Sukarya pindhah Sukabumi.
  c. Kula taksih tetep wonten Klaten.
 3. a. Kursine Sudarka jengki.
  b. Kursine karta plastik.
  c. Kursiku trima penjalin.
 4. a. Adhine sregep.
  b. Kakange rada kesed.
 5. a. Karepku iya ngono kuwi.
  b. Aku ora duwe dhuwit.
 6. a. Bocahe ora mung diganjar radhio.
  b. Bocahe uga diganjar dhuwit

55