Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/55

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

guna kasantikan
wong guna
gumuna
nggunani
guna gawe

guna kaya
gunawan
guna-guna
nggunakake
nggunakna

IV GUDHANG TEMBUNG/KOSA KATA (1.5.4.)
 A. TEMBUNG KAWI
Layang wulangreh iki bae gawanen !
 reh = pratingkah, patrap, tindak
 Tetembungan iki kepriye jarwane?

 1. Baratayuda
 2. aywa kawuntat
 3. yogane sapa
 4. minum tirta amarta
 5. sigra mentar
 6. pantes sinudarsana
 7. rupeking sasana
 8. bala rewandha
 9. singa ranu
 10. swaraning pradanangga

 1. wong prawira
 2. sunare gumebyar
 3. katiyub samirana
 4. bajra irawan
 5. tumekeng pralaya
 6. daksinalaya
 7. sukeng kalbu
 8. darbe tanaya
 9. dadya duta
 10. mesat ing awiyat

B. ENDI SING BENER

 1. Bedane 100 karo 75 pira?
  Kaceke 100 karo 75 pira?
 2. 100 dikurangi 25 kari 75.
  100 dikurangi 25 isih 75.
 3. Oleh bathi 10 ewu rupiyah.
  Bathi 10 ewu rupiyah.
 4. Sepatu iku gampang jebol.
  Sepatu iku gampang jebole.
 5. Kula dipun dhawuhi nyerat.
  Kula dipun dhawuhi nyerat.
 6. Bocah iku dikapakake kok nangis.
  Bocah iku dikapakna kok nangis.

54