Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/54

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
 1. Griyanipun boten tebih .......... panggenan kula.
 2. Sutarj memet iwak ........... kali.

ing
menyang
marang

dhateng
saka
saking

dening
karo
kaliyan

d. TEMBUNG ANDHAHAN (1.5.)
 Isine uga piwulang becik, migunani
migunani = maedahi
Ukara-ukara iki isenana nganggo andhahane tembung guna !:

 1. Wong kang darbe kaluwihan .............. iku pancen dieringi wong akeh.
 2. Kang pantes sinebut ............ iku wong kang bisa nggugah sengseming ati marang rasa kaendahan.
 3. Wong mono ora prelu .............. yen tenane ora bisa luwih becik beres bae.
 4. Wong ........... marang liyan iku ora prayoga.
 5. Duwe patrap iku ora prelu nindakake ......... marang liyan mundhak nampak seisiku.
 6. Wong kang durung duwe ............ aja kesusu krama.
 7. Pra winasis kang sugih kapinteran iku kena diarani ..............
 8. Calon Arang eritane nyebar .......... gawe pepati.
 9. Asmane penggedhe iku manawa ditulis aksara Jawa, bisa ........... aksara murda.
 10. Padha ...............kapinteranmu, nanging aja kanggo minteri.

53