Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/53

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

wis omahe cilik emplek-emplek, kathik kaegusur dening parentah, iki rak kena diarani ...........

 1. Bocah kok ......... bok sing kaya wong kutha thithik.
 2. Hajad dalem Sri Sunan ing dina grebeg digawekake ..........
 3. Bathuke bocah kae ............. wangune ing dhuwur semu lancip.
 4. Tapel watese wilayah kedhu karo Ngayoja iku .......... Monoreh.
 5. Merapi iku kagolong ..............
 6. Menawa menyang Pedan aku gawakna lurik ..............
 7. Kang diarani ali-ali .......... iku yen matane tengah ceplik diapit-apit inten kang padha gedhene.
 8. Daerah Ngayoja pering kidul sapengetan tekan sakiwa tengene G. Semeru iku .......

 sapikul
c. gunung guntur
d. gunung geni
e. pagunungan
f. bathuk gunungan
g. gunungan
h. nggunungi
i. kerubuhan gunung

j. sri gunung

e. TEMBUNG ANCER-ANCER (1.5.)
 Tuladha:
 Bukuku wingi disilih Mas Brata ing Sala
Ukara iki isenana nganggo tembung ancer-ancer'.

 1. ........... kesele nganti ora bisa mlaku.
 2. Tiba ketanggor ............ padhas.
 3. Wus pinasthi .............. Dewa kang linuwih.
 4. Wong tuwa mono pancen tresna .......... anak.
 5. Dipun penthung ............. doran.
 6. Aku mentas lunga .............. Madiun.
 7. Sampun Kaesahaken ........... Paheman Radya Pustaka.
 8. Apik duwekku ............ duwekmu.

52