Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/48

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
  1. Wong mlarat disalahake sapa bae?
  2. Wong mlarat mau kepethuk Abunawas, banjur kepriye?
  3. Abunawas ngadhep S. Prabu arep apa?
  4. Sang Prabu kepriye?


C. TEMBUNG-TEMBUNG KANG ANGEL

sudagar = wong dagang gedhe
ngaruhara = sambat susah banget, kuwur
nalangsa = ngrumangsani apesing lelakon
sayektos = satuhu, tenan, sayekti
reka daya = rerigen, pratikel, saranane murih kaleksanan
mider = mubeng-mubeng
kekilapan = kelalen, keliru
sapengkeripun = salungane, saburine
lenggah sinewaka = lenggah diadhep para kawula
pepundhen = sing diaji-aji
njenengi = melu nunggoni, rawuh


VII. AKSARA JAWA

A. Tulisen nganggo aksara Jawa

Pentil asem caluk.
Alok ilang cluluk.
Sisa wijen cabuk.
Dhingklik kalen ebuk.

Pitik cilik kuthuk.
Pohung jadah gethuk.
Gejil kayu thuthuk.
Dhuwur kening bathuk.

47