Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/44

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

IV. WARNANING UKARA/RAGAM KALIMAT (1.6.2.)
.......nggugua kancane, ora bakal ndhisiki dadi kurban.
nggugua ing kene duwe teges upama nggugu
Tembung lingga/andhahan kang kadunungan panambang a, ana, na kang darbe teges: sanajan, upama, pangarep-arep/pamuji, iku diarani tembung sambawa.
Ukara sambawa iki darbe teges apa?

  1. Nggawaa sangu kae ora kober jajan.
  2. Nagihana utang kae ora oleh sauran.
  3. Nyacahna kae ora bisa cocog.
  4. Mau nggawaa payung rak ora kodanan.
  5. Mau nggawanana kayu garing bisa kanggo obong bata.
  6. Wingi nyinggahna bengkowang, saiki bisa lotisan.
  7. Simbok mengko nggulea ya, kancaku arep dakjak mangan bareng.
  8. Mengko yen tekan Sala Mbakyu nggorengana remikan ya, sesuk dakgawane menyang pondhokan.
  9. Bu Gedhe bisa ngedusna ali-aliku mono ya,dadi sesuk bisa daknggo plesir.

V. PURWAKANTHI (1.7.2.)
Tuladha.

Ayo Met, mrono !
Neng ngisor wit sawo.
Ngadhang bakso.
Sukur ana soto.
Bagus, aku dak-mrono.
Di, masa ana bakso.
 masa ana soto.
 apa maneh thimlo.
Sing mesthi, kabeh padha mlongoe

49