Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/43

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

3. mah

 4. kondisi (conditie/      = wadhuk, weteng
      condition)
 5. situasi (situatie/      = kaanan, sarat
       situation)
 6. konflik (conflict)      = suwasana, kaanan
 7. konsekuen (consequent/    = pasulyan, congkrah
        consequente)    = sumbut apa kang di-
                  kandhakake, tanggung
                  jawab
 8. relatif (relatief/      = ora umum, ora mesthi
       relativity)
 9. regional (regionaal/     = kedhaerahan
       regional)
10. internasional (interna-    = sajagat
  tionaal/international)
11. divisi (divitie/divition)   = perangan gedhe
12. delegasi (delegatie/     = utusan, perwakilan
       delegation)
13. harmonis (harmonie/      = laras, mungguh
       harmony)
14. idheal (adeaal/ideal)     = idham-idhaman
  C. NINDAKAKE PAKARYAN
    Tuladha :

Sapa ta jaman '45 sing

manggul bedhil
  Iki isenana araning barang !
 1. Sariman ngundha .....................
 2. Sinten ingkang ngulukaken ...........
 3. Pun Embah nembe nglinting ...........
 4. Mbakyu sampun nggirah ...............
 5. Wau Pak Suta nyurung ................
 6. Kula dereng saged ngasah ............
 7. Gendhuk ngrencangi ngrajang .........
 8. Adhi kula dereng saged ngongoti .....
 9. Lare punikka nembe nyaponi ..........
10. Menawi saput siti kula cethik .......
42