Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/42

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

IV. GUDHANG TEMBUNG/KOSA KATA (1.5.1.)

  A. NERUSAKE TEMBUNG
    Tuladha :
      Aku dhewe durung tau mambu bedhil, ewa
      semono kok iya wani maju perang.
    Ukara iki ganepana !
 1. Mengko yen wayahe perang......
   aku gugahen !
 2. Perang ....... iku dadi ka-
   wajibane wadya bala dharatan.
 3. Perang ....... iku sing mbe-
   bayani tenan. Lha wong ora ma-
   ngreti andi sing diarani mu-
   suh lan endi kang diarani mi-
   tra.
 4. Dene perang ....... iku dadi
   tanggung jawabe Angkatan Laut.
 5. Perang ....... iku dhedhelikan
   sarana nglimpe.
 6. Sumbere Satriya, "Ayo yen wani
   perang ......., aja limpe-lim-
   penan."
 7. Perang nglabuhi agama iku di-
   sebut perang .......
 8. Aja maneh mung perang ngarep,
   perang ....... dakladeni.
 9. Perange satriya lawan danawa
   iku perang .......
  
 a. kembang
 b. tandhing
 c. sabil
 d. ngarep
 e. leles
 f. laut
 g. dhemit
 h. dharat
 i. brubuh
  
  B. Ora wedi pucuk bayonet.
           bayonet = sangkur
    TEMBUNG ANYAR KANG SAKA MANCA
 1. domisili (domicilie/ = papan dununge
       domicile)
 2. memorandum (memorandum) = layang pengetan
                            41