Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/41

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca
 3. Layone isih jejaka, mulane
  digawakake gagar .......
 4. Lintang Salib iku uga diarani
  gubug .......
 5. Jarane Arya Panangsang iku
  aran gagak .......
 6. Methika ilat ....... kanggo
  kramas!
 7. Lawang inebe loro tangkeban
  wis mungguh, disebut .......
 8. Taune diurmati gendhing kebo 
  .......
 9. Bawa Sekar Lara ....... dhawah
  gendhing Gambirsawit.
10. Dondomane kok lumpat .......
  bok iya sing urut ta!
 
 c. mayang
 d. banyak
 e. kethek
 f. kidang
 g. bentrok
 h. giro
 i. tarung
 j. baya
 
III.C. LINGGA ANDHAHAN  (1.5.)
  Tembung lingga andhahan iku tembung lingga
  kang oleh ater-ater: sa, pa, pi, pra, tar,
  ka.
  Tuladha kang oleh ater-ater sa,
  Nggrebeg satobate Kenpeitai
  satobate ateges nganti tobat
  Ukara iki isenana nganggo tembung lingga an-
  dhahan kan ater-atere sa, ateges nganti.
 1. Disuguh mangan .......
 2. Tukua brambang Rp 50,- .......
 3. Kuncung ngece adhine .......
 4. Ngranggeh jambu .......
 5. Nggarap matematika .......
 6. Olehe mbayar .......
 7. Mlakua bae .......
 8. Ali ndherek kamase .......
 9. Abas maca .......
 10. Ngombe inuman keras .......
  
 a. samabuke
 b. sakatame
 c. sakrasane
 d. satekane
 e. saduwene
 f. sawarege
 g. saolehe
 h. sajelehe
 i. sagaduke
 j. sarampunge
  
40