Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/40

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

Ukara iki isenana nganggo tembung dwiwasana!

 1. Olehmu nganggo sarung kuwi kok..........dandana sing apik ta!
 2. Delengen, mripate copet kae rak..........
 3. Bocah-bocah padha pating.......... kuwi ana apa ta?
 4. Aja.......... mundhak dadi ati.
 5. Sapa sing ngguyu.......... ana ngarepan omah kae?
 6. Guneman iku sing tata aja..........
 7. Wis awan kok isih.......... bok iya nyapu-nyapu kana !
 8. Aja.......... Ana dalan, ditaboki bocah tenan lho!
 9. Lungguh kok.......... ngono, ayo sikile dibenerake!
 10. Dhuwit ilang ya wis ben, aja.......... ngisin-ngisini!

 1. celuluk
 2. pethanthangan
 3. pethenthengan
 4. njedhodhog
 5. cengengesan
 6. cekakakan
 7. cuwewekan
 8. jegeges
 9. julalatan
 10. mbedhudhug

111. B TEMBUNG CAMBORAN/KOMPOSITUM (l.5.2)
Tembung camboran iku pamoring tembung lingga loro utawa luwih kang ora kena pinisah, mujudake pagreteno Saben dipisah duwe teges liya. Dadi ora bakal kalakon diseseli tembung liyane.
Tuladha:
Amit, amit [buntut urangmu] kok njlenthir.
buntut urang = rambut cendhak lancip ing si rah ngisor/buri
Tetmbungan iki dadekna tembung camboran!

 1. Aku tukokna balung ..........dianggo klethik-klethik kene.
 2. Sajake gulu .......... WC buntet mulane mambege

 1. Rimang
 2. penceng