Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/38

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
PIWULANG 4

I. WICARA

SEMANGAT '45


Sudadi : "Ayo Met mrono!

Neng ngisor wit sawo.
Ngadang bakso.
Sukur ana soto.
Orane ya thimlo."

Slamet : "Iya, bagus, aku dakmrono!

Di, masa ana bakso.
Masa ana soto.
Apamaneg thimlo.
Anane mung ...... kari mlongo!"

Sudadi : "Wis, wis, kene, kene.

Pbrolan sakepenake bae."

Slamet : "Ya, Dad,ngisis neng ngisor wit sawo!"
Sudadi : "Amit, amit, iki buntut urange kok njenthir ta Met?"
Slamet : "Pancen kok, ya iki sing memper buntute Gagakrimang !"
Sudadi : "Wah, nek ngelingi jaman samana ya Met, rekasane awake dhewe iki,wis......bukan main."
Slamet : "Lha iya ta, coba nek dipikir, awake dhewe ki biyen durung tau mambu bendhil, ewa semono kok ya wani maju perang."
Sudadi : "Pancen nyata.

Sapa ta jaman '45 ki sing manggul bedhil. Rak arang banget. Anaa ya mung siji loro tilas Heiho utawa PETA.
Kuwi bae dununge ora karuh-karuhan."

Slamet : "Ning ya ndilalah. Nalika semana ora non ora tuwa, kabeh kadunungan semangat.

Ing atase mung nggawa bambu runcing bae wani nglawan Jepang kang gegamane be-