Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/36

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

guna kaya purun ingkang den antepi,
nuhoni trah utama.

2. Lire lelabuhan tri prakawis,
guna bisa saniskareng karya,
binudi dadi unggule,
kaya sayektinipun,
duk mbantu prang Manggada nagri,
mboyong putri dhomas,
katur ratunipun,
purune sampun tetela,
aprang tandhing lan ditya Ngalengka aji,
Suwanda mati ngrana.

(KGPAA MN IV)

B. PITAKONAN

  1. Piwulang iku tumuju marang sapa?
  2. Sapa kang dianggo tuladha?
  3. Endi lelabuhane Patih Suwanda?
  4. Patine Patih Suwanda karo sapa?
  5. Ditya Ngalengka Aji iku sapa?

C. TEMBUNG-TEMBUNG
KANG ANGEL
yogyanira = becike
lelabuhanipun = kabecikane
nuhoni = netepi
sayektinipun = sanyatane
dhomas = 800
ngrana = ing paparangan
anulada = nyontoa
saniskara = samubarang
karya = gawe
aji = nata, prabu

D. ARANANA NEGARANE
Prb Salya ing
  Darmaputra ing
  Kurupati ing
  Maswapati ing
  Kresna ing
  Baladewa ing
  Pandhudewanata
  Karna ing
  Drupada ing
  Bismaka ing
  Setyajid ing

34