Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/35

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
  1. meja tulis =
  2. tukang kendhang =
  3. anak bojo =
  4. kreteg gantung =
  5. grobag sapi =
  6. srebet dhahar =

C. TEMBUNG SAROJA

Serat anggitane, akeh kang isi pari tepa tuladha.

Tembung-tembung ing ngisor iki dadekna tembung saroja!

arum
alam
nenes
colong
ruwet
kajen
kokot
tindak
tandang
nila

sunduk
solah
wandu
wadya
lagak
lalu
pait
puja
jubriya
japa

VI. A. WACANEN/TEMBANGNA
TRI PAMA

1. Yogyanira kang para prajurit
lamun bisa sami anulada,
kadya nguni caritane,
andelira sang Prabu,
Sasrabau ing Maespati,
aran Patih Suwanda,
lelabuhanipun,
kang ginelung tri prakara,