Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/34

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

Ukara iki benerna!

 1. Kula libur satunggal wulan.
 2. Wonten satunggaling tiyang nama Amat.
 3. Panuwunipun boten dipun kabulaken.
 4. Prekawis punika sampun katur pamarentah.
 5. Amargi sanget kesel, lajeng ndheprok boten saged mlampah.

V. A. KRAMAKNA (1.7.1.)

Ukara iki gawenen krama lugu!

 1. Dakmangan dhisik.
 2. Daksalin klambi dhisik ya.
 3. Apa kowe. wis dandan?
 4. Kowe saiki arep dikongkon Mas Pardi
 5. Besuk liya dina kowe dikon melu lunga,
 6. Sawuse teka, Amin nuli diwenehi jambu.
 7. Saiki Mas Basuki bisa mulang maneh.
 8. Critane besuk liya dina diterusake.
 9. Kowe mangana sing akeh!
 10. Dheweke pancen seneng maido.

B. FRASE

Tuladha:

Saiki omah gedhong ora kurang

Frase iku gandhenging tembung renggang, ing antarane tembung mau kena dislundhingi tembung liyane, upama:

omah gedhong omah sing digedhong

Tembung frase iki terangna!

 1. sandhang pangan =
 2. gedhe cilik =
 3. barang dagangan =

32