Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/32

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

KAWI JARWA

anala = geni
antaka = mati
amla = kecut
agni = geni
basuki = slamet
brastha = rusak
busana = sandhangan
brama = geni
bantala = lemah
bale = omah

bramantya = nesu
bajra = angin
bagaskara = srengenge
bagaspati = srengenge
baruna = banyu
bedhes = kethek
badra = rembulan
bayu = angin
candra = rembulan
Cakra = bunderanb. TEMBUNG ANDHANAN
Tuladha:

Kuwi Pasareane KGPAA MN VI [sapara] santana
Tembung-tembung sajroning kurung iki dadekna tembung andhahan!

  1. Wong mono kudu narima marang paringe kang andum (para).
  2. Segane (para) kareben bisa rata.
  3. (para) iku luwih becik singkirana bae, lha wong bener luput, dheweke seneng nyampahi.
  4. Satriya iku kadunungan sipat ambeg (para)
  5. Olehe andum pangan (para) mula ndadekake rekasaning ati sakabeh-kabehe.
  6. Sapa ta kang dadi (para)ne Persit Candrakirana?
  7. Olehe tindak ora mung (para), nanging ana prelune.
  8. (para) enggal majua, manira arsa mundhut pawarta
  9. (para) nyata aturipun panakawan punika mesthinipun boten dora.
  10. Yen bisa etung tangkaran banjur sinau (para)