Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/31

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

Ukara ing ngisor iki isenana nganggo tembung dwilingga salin swara !

 1. Saiki Edy kerep..........Mrene.
 2. Wis entek, aja pijer muni..........
 3. Bocah kok pijer .......... embuh lho nek wetengmu suduken.
 4. Adhine ora bisa turu tansah .......... bae.
 5. Risi aku, wis enya daksauri kabeh utangku, wong kok pijer .......... terus.
 6. Enya dakwerehi lawuh maneh, aja pijer muni ..........
 7. Prekara kuwi.......... kok diomongake, iku rak wadi.
 8. Aja Muni ..........adhimu kami gilan.
 9. Kancaku kerep banget .......... mrene.
 10. Mas, aku nyuwun pamit, lha bocahe pijer .......... bae.

 1. mulah-mulih
 2. mora-mara
 3. cocang-cacing
 4. bola-bali
 5. iwak-iwek
 6. nogah-nagih
 7. ngolang-ngaling
 8. madhang-medheng
 9. dhuka-dhuku
 10. jedhal-jedhul

III. B. GUDHANG TEMBUNG/KOSA KATA (1.5.4.)
a. TEMBUNG KAWI.

Apa maneh yen pinuju

Anggara Kasih

Anggara Kasih = Selasa Kliwon
Tembung-tembung iki kepriye jarwane?

Soma =
Anggara =
Buda =
Respati =
Sukra =
Tumpak =
Dite =

Pethakan =
Cemengan =
Kasih =
Manis =
Jenar =

29