Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/28

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

mau sapa ?

 5. Apa iya bisa mrnang ?
 6. Nanging ganjarane nalika semono apa diwenehake ?
  Lha apa sebabe.
 7. Yen mangkono ki Sudagar apa kena diarani curang?
 8. Apa sebabe anake wong miskin mau kok nusul?
 9. Wong miskin mau tumrap kula wargane apik, coba
  tuduhna buktine !
10. Ajine 10 ringgit kuwi sepira ? 


 C. NEGESI TEMBUNG KANG ANGEL
  keconggah nglampahi = keduga, kuwagang
  10 ringgit     = ringgit ajine 21/2 gelo
             f 2.50 (biyen)
  kalilan       = oleh idin
  sumedya       = duwe niyat arep
  ndilalah      = kebeneran, kapinujon
  bedhiyang      = geni utawa urub-urub di-
             anggo api-api utawa nggu-
             sah lemut
  jangji       = janji, saguh
VII. AKSARA JAWA
  WACANEN LAN GATEKNA
꧋ꦥꦶꦿꦁꦢꦶꦱꦶꦱꦶꦏ꧀ꦏꦶꦢꦢꦶꦱꦶꦭꦤ꧀ꦢꦤ꧀
ꦲꦏꦺꦴꦱꦭꦃꦲꦺꦥꦢꦶꦕꦕꦤ꧀ꦢꦤ꧀
ꦱꦶꦏꦶꦭ꧀ꦏꦼꦕꦼꦛꦶꦠ꧀ꦢꦢꦶꦥꦶꦚ꧀ꦧꦁꦧꦤ꧀
ꦫꦺꦩꦏꦫꦶꦱꦛꦶꦛꦶꦏ꧀ꦏꦸꦚ꧀ꦧꦸꦁꦔꦤ꧀
28