Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/24

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

V.A. WARNA BASA (1.7.1.)

  Krama/kramantara
  Golekana tembunge kang mathuk !
 1. Bapak nembe ..... dalemipun Bulik.
 2. a. ameng-ameng
  b. kesah

  c. tindak
  d. cangkrama

 3. Pangeran Arya Prabu nembe.....ngenggar-enggar
 4. a. ameng-ameng
  b. kesah

  c. tindak
  d. cangkrama

 5. Kula badhe ........ dhateng Surabaya.
 6. a. ameng-ameng
  b. kesah

  c. tindak
  d. cangkrama

 7. Sumangga wekdal, kula ...........
 8. a. paringaken
  b. sukakaken

  c. aturaken
  d. pasrahaken

 9. Darmin sampun dangu kapengin .....enbahipun.
 10. a. sumerep
  b. sowan

  c. dhateng
  d. priksa

 11. Kula boten.......kesah tebih-tebih.
 12. a kenging
  b. angsal

  c. kalilan
  d. kapareng

 13. Surti dereng .........lenggah dening P.Dhokter, jalaran sakitipun taksih mutawatosi.
 14. a. kaidinan
  b. angsal

  c. kalilan
  d. kapareng

 15. Sarehning sampun kacekapan sadayanipun, kula.....nedha pamit.
 16. a. mugi angsal
  b. mugi kaidinan

  c. kalilan
  d. nyuwun idi

 17. Sarehne unjukan tuwin nyamikan sampun cumawis, sumangga kula aturi ..........
 18. a. ngicipi
  b. ngedhapi

  c. ngrahapi
  d. dhahari

 19. Pak Bei Sastra ngrumiyini tindak ing....minangka cucuking lampah.

  a. ngajeng
  b. ngarep

  c. ngayun
  d. purwa

22