Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/23

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

3. Diaturi nggoreng . . . . . . .
4. Diaturi nglinting . . . . . . .
5. Didhawuhi ngedhuk. . . . . . .
6. Didhawuhi mususi. . . . . . .
7. Didhawuhi cethik. . . . . . .
8. Didhawuhi nambal. . . . . . .
9. Didhawuhi ngasah. . . . . . .
10. Didhawuhi ngrajang.. . . . . . .

IV. UKARA RANGKEP (1.6.1.)

Tuladha:

Haryana iku pinter.
Haryana iku sregep.
llaryana iku pinter, apa maneh sregep

Ukara-ukara iki rangkepen kaya tuladha iku!

1. Gudheg Yoja enake
Gudheg Yoja murah.
2. Jaitane apik.
Jaitane sepan anggone.
3. Bocahe pancen bagus.
Bocahe atine burus.
4, Guneme keves.
Guneme luwes
5. Pelem iku legi.
Pelem iku arun.
6. Mardi mbengok.
Mardi mlayu.
7. Pakarangan iku jembar.
Pakarangan iku loh
8. Piranti, iku larang banget.
Piranti iku gedhe paedahe.

21