Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/22

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

3. Dadi bocah mbok iya aja guru..........,mung golek wah.

4. Ratu telukan padha asok glondhong pangareng-areng guru..........guru..........marang Sang Paru Koparman.

5. Bakul-bakul iku yen arep dagang layar sok nganggo petung guru......

6. Wong lanang iku minangka guru..........ne sesomahan.

7. Bangsane manuk lawet, sriti ana kang disebut..........

8. Dhong-dhing swara ing wekasaning pada tembang Macapat iku aran guru......

9. Cacahing wanda ing gatraning tembang Macapat diarani.....

10. Garing-garing yen garang, iku ngemu purwakanthi guru.......

c. lagu

d. gurundaya

e. nadi

f. dina

g. bakal, dadi

h. aleman

i. nglaras

j. guru

c. Tuladha: Ya wis kana, endang rampung, ludhang ing gawe

Tembung iki rampungna kaya mengkono!

1. sepi ing......

2. rame ing......

3. adoh ing......

4. sepen ing......

5. celak ing......

6. kalis ing......

7. lacut ing......

8. momot ing......

9. narima ing......

10. anteng ing......

d. Tuladha: Diaturi ngirim boket

Ukara iki rampungna!

1. Diaturi ngunjuk.......

2. Diaturi mungkus.......

20