Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/21

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

III.B. GUDHANG TEMBUNG/KOSA KATA (1.5.4.)

a. Andhahane tembung : laku.

Tuladha:

Menyang Toko roti,pisan gave lakune

Ukara-ukara ing ngisor iki wenehana andahane tembung laku !

1. Adhiku umure 6 taun.........

2. Pak Wirya saiki wis.........gawe ana pabrik plastik.

3. Wong...... agama, saora-orane duwe panutan.

4. Para opsir wus tampa dhawuh........prajurit maju perang.

5. Susila kae.........pancen apik, kena diprecaya.

6. Saiki mung kari begjane bocah meningi......kang tentrem, reja lan makmur.

7. Si Tarya kae saiki rak nggenteni.......bapake, dadi lurah ing Karangnangka.

8. Apa kang dadi sedyamu muga...

9. Wayang uwong Sriwedari mengko bengi..........apa?

10. Aku durung diterangake.....soal etung iki.

a lakune

b. lakone

c. kelakon

d. lelakone

e. lelakon

f. kalakuane

g. nglakokake

h. nglakoni

i. mlaku

j. mlaku

b. Tuladha: Mengko matura ibu guru pisan !

Ukara-ukara iki isenana nganggo raketane tembung guru!

1. Mas kok guru......kuwi selak ngapa ta?

2. Aku nyilih slentheme, arep dakenggo guru.......

a. sastra

b. wilangan

19