Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/20

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

II. PANJENGEKING UKARA/TEKANAN KALIMAT/AKSEN (1.4.)

Tuladha: Wah seneng atiku! Ukara iki tekanane nada 'seneng'

Coba ukara iki ucapna, nadane seneng!

  1. Mas, aku munggah!
  2. Hore, aku dipundhutake sepedhah!
  3. Lha ngono kuwi, aja kaya mau!
  4. Lha dalah, ketemu saiki!
  5. Hore, klambiku dadi!
  6. Wah, enake ta salak iki!
  7. Wadhuh senengku, bareng bisa kepethuk Mbah Jaya!
  8. E, e, iki mau kowe ngono!
  9. Ih, menang lotre aku!
  10. E, sukur, sukur, dene kowe bisa nulungi aku!

III.A. TEMBUNG DWILINGGA (1.5.1.)

Tembung dwilingga iku tembung andhahan kang sarana ngrangkep linggane.

Tuladha: Welingen aja psan-pisan kasep!

Ukara iki isenana nganggo tembung dwilingga!

1. Sariyem saiki wis..........oleh Sariya.

2. Saiki Sardi kerep..........mrene.

3. Olehmu njangan terong aja..

4. Arep nyangking payung kok..bae.

5. .......... angger kelakon.

6. Sing.....mau bengi sapa?

7. Gunting iku angel.........

8. .......... kok wis dhidhis, ngedohake rejeki lho.

a. alon-alon

b. lali-lali

c. asin-asin

d. jedhal-jedhul

e. omah-omah

f. asah-asahane

g. gremeng-gremeng

h. esuk-esuk

18