Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/19

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi
PIWULANG 2

I. WICARA

KIRIMAN BOKET


Tini : "Mbak Dar !

Becike mengkene bae mbak, andum gawe."

Darsini : "Iya kepriye, Dhik ?"
Tini : "Aku dalah dhik Nur, dhik Tuti dak me-

nyang gedhong, ngrampungake pajangan liyane, dene mbak Dar menyang Toko kembang ku- lon Gladhag.

Darsini : "Iya gampang, prayoga.

Wah seneng atiku. Bokete becike ditulis kepriye Dhik?"

Tini : "DHIRGAHAYU IBU", wis cekak ngono bae,

iku iya uwis wujud puja kastawa. "

Darsini : "Lha mengko bokete dikirim langsung ge-

dhong apa kepriye?

Tini : "Ngono ya kena.

Anu lho Mbak diaturi ngirim jam 17.00 Prelune olehe nata kareben enggal ram- pung. Welingen aja pisan-pisan kasep!"

Darsini : "Iya gampang.

Dhik Tini, apa ora pisan ngecek Toko roti, pesenane wis dadi apa durung, pi- san gawe lakune, rak iya ta ?"

Tini : "0, iya iku luwih becik.

Malah mengko sowan mampir Ibu Guru pi- san, panjenengane diaturi rawuh rada gasik "

Darsini : "Iya, dadine ngiras-ngirus ya,

manawa beres, menyang ati dadi lega."

Tini : "Ya wis kana, ndang rampung,

banjur ludhang ing gawe.


17