Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/14

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

Ukara iki isenana nganggo tembung dwipurwa :

 1. Kowe iku yen ......... pijer kelarangen.
 2. Para wadya bala asikep ........... warna-warna.
 3. Wis suwe olehe ............ ora mari-mari.
 4. Ingkang rayi sampun ............. pinten ?
 5. Anakipun Pak Sastra sampun .............. piyambak.
 6. Kang wus padha labet negara tampa .................
 7. Tumindak kang ala iku gawe ............. jagat.
 8. Pikiranmu kang ruwet iku muga enggal oleh .........
 9. Saiki lagi usum .........., mula di padha resikan.
10. Bocah-bocah padha golek ........... arep dianggo ngrengga tarub.


III. UKARA LAMBA  (1.6.1.)
  Ngrancut ukara.
  Dagangane laris.                      j = jejer
    j    w                       w = wasesa
                               pnd = panindak
  Peleme dibalangi Tarsa                   kw = kang kawogan
    j   w   pnd
  Bapak maringi adhik dhuwit.
   j   w   kw   l


   Ukara-ukara iki racuten kaya mengkono !
 1. Wacane Panyebar Semangat.
 2. Jagone ucul.
 3. Adhiku mangan roti.
 4. Klambine dikumbah Ali.
 5. Paman maringi jeruk Upik.
 6. Sapine ucul saka kandhang.
 7. Geleme sinau dipeksa kakang.
 8. Rambute ngombak banyu.
 9. Cekelne dhuwit ewon.
 10. Tangise krungu saka ngalun-alun.


 12