Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/13

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis dikorèksi

2. Klasmu wis dhuwur, biyen isih
3. Olehmu sinau sing giyat, aja
4. Malah kepara luwih, aja......
5. Kudu luwih ngati-ati, aja
6. Dhawuhe Bapak estokna, aja kok
7. Olehe ngabdi biyen kapiran, saiki
8. Pituduhe Pak Guru simpenen, aja kok
9. Adhiku dieterake sekolah, nek wis wayahe diopetuh
10. Pak bayan uwis ngundhuh krambil, dene Pak Ta-
na lagi

f. NERUSAKE UNEN-UNEN

Tuladha: Sugeng riyadi Idulfitri.

Iki terusna !

1. Sugeng warsa............
2. Nyuwun gunging.............
3. Ngaturaken pambagya ging............
4. Ngaturaken puja...............
5. Ngaturaken sembah............
6. Ndherek bela............
7. Karsaa paring barkah............
8. Ndherek mangayu............
9. Mugi sepen ing ............
10. Kalisa ing............

B. TEMBUNG RANGKEPAN
Tembung rangkepan iku kang dirangkep wyanjana-
ne, wujude ana warna 3, yaiku:

1. Tembung dwipurwa
2. Tembung dwilingga
3. Tembung dwiwasana

Kang diarani tembung dwipurwa iku, pangrangkep-
ing tembung purwaning lingga, upama:

lara - - lelara liru - - leliru
jaka - - jejaka tuku - - tetuku lsp

11