Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 2.pdf/12

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki wis divalidasi

c. NEGESI TEMBUNG

Tembung kang digaris iki golekana tembunge li.
ya utawa kepriye tegese ?

1. ngaturaken sugeng = . . . . . . .
2. eyang kula taksih sugeng = . . . . . . .
3. warsa enggal = . . . . . . .
4. clananipun enggal = . . . . . . .
5. enggal dumugi Sala = . . . . . . .
6. bisa ngundhuh woh = . . . . . . .
7. ngestokaken dhawuh = . . . . . . .
8. kaleksanan idham-idhamane = . . . . . . .
9. ngeterake layang = . . . . . . .
10. ngaturi uninga = . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀


d. ISENANA NGANGGO RAKETANE TEMBUNG GANTUNG

1. Gedhang, kates iku diarani
2. Aluran turun kaping pitu diarani.....
3. Wis dikepyakake duwe jodho, nanging durung ningkahan diarani ....
4. Panganggo kang tumemplek, ora tau salin iku diarani ....
5. Woh kates/gandhul uga diarani....
6. Sapa kang wani nylundu pake narkotika bakal di .....
7. Pak Lurah olehe kagungan kersa....
8. Saking puteking pikire, dheweke banjur....
9. Jejodhoan wis ningkahan nanging durung dikepyakake kanthi karamean diarani...
10. Kang wajib isih ........colongan, jalaran prekarane durung rampung.

e. KOSOK BALEN

Golekana kosok baline !

1. Manawa biyen kesed, saiki kudu ....


10