Kaca:Basa Jawi Gagrak Anyar 1.pdf/118

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

5. a. Ayamipun katedhanan menir.

  b. Ayamipun ketedhanan menir.
6. a. Pisangipun kedalon, mila mlenyek.
  b. Pisangipun kadalon, mila mlenyek.
7. a. Kleting Kuning tinampi panglamaripun dening Andhe-andhe Lumut.
  b. Kleting Kuning ketampi panglamaripun dening Andhe-andhe Lumut.
8. a. Rencekipun sampun tinalenan kenceng sanget.
  b. Rencekipun sampun tinaleni kenceng sanget.
9. a. Benjing-enjing kula badhe sinowanan P.Camat.
  b. Benjing-enjing kula badhe kasowanaken Pak Camat.
10. a. Kecikipun kolu, jalaran anggenipun nedha sawo kasambi gineman.
  b. Kecikipun kaulu, jalaran anggenipun nedha sawo kasambi gineman.


B. WARNANING UKARA   (1.6.2.)
  UKARA PITAKON
   Ukara pitakon iku wedharing gagasaning manungsa kapengin ngreti apa kang durung diweruhi. 
   Titik-tikane nggunakake tembung apa, sapa, kepriye, yagene, apa sebabe, kena apa.
   Dene lagune wekasan munggah, padane pitakon.
  Tuladha iki wacanen kang cetha !
1. Kowe arep tuku klambi apa ?
2. Hondane Bapak wis didol apa ?
3. Sing abang-abang kae apa ?
4. Bocah kae sapa jenenge ?
5. Sing ko gunem iku sapa ?
6. Sapa sing kelangan dhuwit ?
7. Kepriye karepmu saiki sida apa ora ?
8. Kepriye panemumu, dhek dingendikani kepalamu ?
9. Yagene ta bocah kok pijer nangis kuwi ?
10. Apa sebabe dene kowe wingi ora mlebu ?
11. Kena apa berase kook ora diliwet ?
12. Ngapaa dene kowe ora wani mara saiki ?


116