Kaca:Babad Solo.pdf/74

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

72

Dununging Pasar Gedhé wau ing satengahing kampung Paci- nan. Nalika samanten arta sapon tuwin séwaning bango ing saben dintenipun malebet dados pangasilanipun Kaptèn Cina. Ananging sapunika asil vau naicbet dados kagung-ning Pama- rintah Kasunanan (nagari Surakarta).

Nelika tahu: 1927 Paser Gedhé wau dipun dandosi saé kanthi varagad ingkang boten sakodhik, inggih punika 300 èwu gulden, dados peken ing sapisunan ingkang tumpuk kalih ing saindenging Indonesia. Pasar énggal wuu joug kapari- ngan nama Pacur Gedhé Horjinagara. Upacara ponbikeking Pa- sar Gedhé Herjanegara wau nawi pasamuan ageng-gengan.

Paser Legi ingk ng dunungipun ing daerah Mangkunegaren punika raménipun mauwi nuju Legi, dados 5 dinten spisan. Poken punika katingal rené soking tiyang-tiyang padhusunan ingkang sumi andhatengi, saperlu sesedéyan kaliyon tetunibas. Ing tahun 1936 peken wau dipun dandosi kadanel modern ing jemanipun Kengjong Gusti Mangkunagoro kaping VII (1916-1944

Pusar Pon, ugi ing daerah Mangkunagaran, nalika jaman samonten dinten pekenanipun Pon. Sepunika Pasar Pon (wivit tahun 1929) molili dados pasar bango vujud kios-kios alit, turut pinggir mergi Ngarsa Fura (sanangke Jalan Diponegoro) sesadéan bareng klonthong. Menawi scnten dumugi jan 9 pasar punika katingal rané. Ingkang sesadéyen ingriku ingkang ka- thah bangsa Cina.

Pasar Klinon punika pasar kétian kanggé sadé tinumbas men da (wedhus). Remenipun tiyang sadé tinumbas wedhus namung manawi dinten pekenen Kliwon. Hangganipun peken punika ing kampung Arab. Kenpung Arab punika lajeng katelah dados kan- pung Pasarklivon.

Pasar Koubang, punika ing sakawit namung panggénan sesa- déyan sekar kanggé sesaji kadosta kanbang setaman, kembang borèh, kembang campur bawur kanggé sadranan, serta kembang sawuring layon jenazah. Makaten pikajengipun wontenipun Pasar Kembang. Turup ingkang sani dèrèng mangertos sok di- pun wastani kembang buket.

Riwayatipun Pasar Klèvèr ingkang suwau nama Pasar Slom- prétan: Ingriku - inggih punik kaleres sakidul-kilening alun-alun lèr - ing jaman rumiyin papan pakrétan, tegesipun papan kanggé pakèndelanipun kréta, penggénanipun pinggiring margi ing kitha Sala ingkang sepuh piyambak.