Kaca:Babad Solo.pdf/65

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

63

Abdidalem ingkang nananipun Ngabèhi Secayuda, papanipun lajeng kanamèkaken kampung Secayudan.

Abdidalen ingkang nananipun Ngabchi Derpayuda, kampung- ipun lajeng karan kampung Derpevudan.

Abdidalem Ngulama ingkang namanipun Ngabèhi Ketib Wi- nong, namenipun dados namaripun kampung Nonongan.

Panggènaning abdidalon tukang greji dados kampung Grejèr

Panggèneming abdidaien Ngulana wiwit saking pangkat Bu- pati sak andhahanipun sadaya dumugi Kaum, ramenipun kampung Kaunan.

Panggonanipun abdidalca tukang kayu utawi para undhagi ing kampung ingkang nane. Undhagen.

Pangrenanipun -abdidalen tukang dancl pluntur kanggé tali ganelan ingkang dipun wastani tukang puntu, dipun se- bat kenpung Kepunton.

Kampung sakidulipun Kepunton nermipun Mesèn. Papen pu- nika janan sananton taksih wiyar lan katingal aluwa; ka- thah rumputipun lema-lcna, pranila kathah tiyang pangarit pados rumput riku. Tiyang ngarit punika dipun pungut arte satunggal sèn kanggé emes-enesipun. Papan punika lajeng dipun sebat Mesèn, saking terbung enes-enes ingkang kedah kabayar satunggal sèn.

Penggénenipun para abdidalen Kalang kawastanen kampung Kalengan. Narenipun abdidalen wau Ngabèhi Hangsamargasa. Pangrènanipun abdidalem jagal dados kampung ingkang ka- ren Jagalan.

Panggenani pun tuwan Potor, drdos kampung nama Potoran.

Panggénnipun tuwan Jurnas, dedos kampung naria Jurnasan.

Papan pemondhokipun para saradhadhu Halandi Jager, In- jeng dados kampung nama Jageran.

Wonten ambtenaar/pegawai Walandi pangkatipun Beskal, gegriya wonten sak elèring kampung Timuran. Panggénan pu- nika lajeng katelah nama Peskalan.

Punggawen punika kala rumiyin p.pen pemondhokanipun ab- didalen narepraje. Mangkunegeran ingkang saking tebih-tebih bedhé sowan menawi nuju wonten damel pasamuaning praja da-- Iem ing Hangkunagaran. Kampung punika lajeng katelah nama kampung Punggawan.

Ing Pondhokan utawi Mondhokan jaman rumiyin wonten da- lemipun ageng-ageng kanggé pondhokanipun para bupati kisi Qe