Kaca:Babad Solo.pdf/64

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

62

ing Karaton, ing kampung Jakasuran kaliyan Jagaprajan.

Golongan prajurit Jayasura kaliyan prajurit Jayataka punika prajurit ingkang tohpati utawi wani nati, sani runggen kaleres sakiduling Karaton, ing kampung Jayasuran tuvin Jayatoken.

Salajengipun ing kitha Sala kathah sanget kampung keg- pung ingkang nananipun adhedhasar namanipun para abdidalem kriya utawi pertukangan.

Abdidalen tukang tenbagi - ingkang dipun wastani tukang Sayang - padamelanipur damel kerahil, dandang lan kèncèng, manggèn ing kampung Sayangan, pernahipun kilèn Natasuman.

Abdidalon tukang kuningan ingkang ndamel barang saking kuningan kadosta bokor, paidon, wadhah kinangan lan scrès- sanèsipun, dipun westeni tukang Genblak. Panggénanipun da- dos nama kampung Gemblegan.

Abdidalem tukang pambubut ingkang padamelanipun damcl barang-barang ingkang kabubut, kadosta robab, tabuh geme- lan lan sanès-sanèsipun - dipun asteni tukang gapyuk. Papanipun lajeng karen kaupung Gapyukan.

Abdidalem tukang sungging dipun wastani Sereng. Nama kaupungipun dados Serengan.

Abdidalem tukang ukir séle/watu, ingkang damel kijing, dipun wastani tukang jlagra. liananipun Ngabehi Sélakerti. Namanipun dados namanipun kampung Sélakertèn utawi Kertèn.

Abdidalem tukang damel ukiran keris kawastanan Salembar. Lajeng karan dados nama kampung Slembaran..

Abdidalem ingkang nananipun Kyahi Jagaraga punika ugi tukang demel ukiran keris. Karungipun lajeng karan Jragan.

Abdidalem srati tukang ngopèni kagungandalen gajah papan panggénanipun lajeng karan kampung Sraten.

Papanipun pondhok pasantrèn ingkang kapimpin déning Kyahi Jamsari, lajeng dados kampung Jansarèn.

Abdidalem tukang grabah ingkang padamelanipun danel la- yah, lèupèr, genthong, anglo - dipun wastani kundhi. Papan- ipun lajeng karan kampung Kundlien.

Tukang medel ingkang padamelanipun medel sinjang, lurik lan sanès-sanèsipun dipun wastani tukang teluk. Papan pang- génanipun lajeng karan kampung Telukan.

Kampung panggonanipun abdidalem tukang batu ingkang nama Batusarana, lajeng kawastanan krapung Baturana.