Kaca:Babad Solo.pdf/49

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

47

"ewahan énggal: pletaran Sidhikara ingkang iring kidul wonten ènpèripun tunèmplèk témbok capuri Kadipatèn, payon sèng, ngandhap plèsteran. Punika pepon pirortos wedhah pit (sepéda) gadhahanipun para abdidalen ingkang soran Kara- ton, saking kadarmen-dalon Pragagonging Paréntah Karaton anarengaken aturipun Sastralesana. (Wangsalesana) ingkang kabiyantu para abdidalec kathah. enggah kederman punika saustu andadoscken penuuunipun sedaya abdidalen ingkang somi numpak sepeda.

KAPATIHAN

Dalen Kapatihan punike. Gjeng rongidul. Sajumenengipun Kongjeng Raden Adipati Sasradiningrat (1769-1782) —— (*). kathah wewchipun wewengunen ingkang demel asrining sesa- wangen.

Paletaren ing Kapatihen punika kénging kawastanan sap sekawan: 1) ing lebet piyambek palatarening Pandhapa, 2) tuminten palataraning Baléharja, 3) lajeng pelateraning Régol, 4) ingkeng jawi piyanbak Panédan.

Sclebeting platerea kathah griya tuwin gedhong-gedhong, kadosta sevétsning Pondhrapa wonten brngsal, winastan Balá Scraba (Bangsal Pradangga). Sawétanipun malih los mujur mangler vincstan Dirgayasa. Déné schilènipun Pandhapa wonten bangsal griya Strijk-orkest (Orkes gesek). Seki- lènipun ugi wonten los mujur mengalèr, kawastanen Panti Wibawa.

Sangejenging. Pendhapa wétan-kilèn wonten B-ngsal Ken- bar. Sakidul Bangsal Kenbar ingkang weten wonten griya kawastonon Subastana, mjeng ngalèr. Ingkang aajeng rongidul Kontor. S.S. (Sesranagaran).

Déné sakidul-wétrripun griya Kestalen: sekilèn Kesta- lan Gedhong Poupa.

Sekidulipun Bangsal Kenbar ingkang kilèn wonten griya, ingkang kapérang wétan nama Antisana; ingkang kilèn Ken- tor Uwang Pulisi.

(*) Bab panjenenganipun kula aturi naos kaca 140.