Kaca:Babad Solo.pdf/46

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

44

Ing plataran wau iring wétan wonten bangsalipun tiga panjang mujur ngalèr ngidul. Ingkang kidul nora Bangsal Bujana, dhapuripun jubungan Limasan Klabang Nyander. Ingkang tengah sahr. ingkang lèr noma Bongsal Pradangga, Limasan nanging namung jubungan.

Sawétrning bangsal tiga wou wonten griyanipun pan- jang nujur nangidul nekuk mengilèn, dados kaleres kikis- ipun plataran ingkang sisih wetan sarta kiaul, kawasta- non Panti Pengarsa. Griya wau kapérang-pérang kanggé k: ntoran.

Wivit sling 1èr piyanbak dumugi tengah nama Kantor Balé Kretarta (Kantor Papréntahan Karaton),; sakidulipun nama Kantor Reksahardano (Kas Karaton). Sakidulipun ma- lih nan Kantor Sitoradya, kantoripun pangagenging pama- réntah Karaton. Sekidulipun melih nema kantor Muscum Ka- raton. Lajeng Kantor Sasana Pustaka (Pasimpenan kagungai- dalen serat-serat Karaton).

Pungkasan lèr sarta pungkasan kidulipun kantor-kantor wau sami mawi kori mugétan, anjog ing Kadipaten Anom.

Déné kori ingkang kidul neluk mangilèn. Ingkang wétan kanggé kontor panyimpenan kagungan-dalem barang kabetah- an balé griya, nama Kentor Mendrasann. Sakilènipun malih kantor tutumbas, nama Kantor Balékarta. Sakilènipun na- lih ngantos dumugi kagungan-d:lem Kori Srimanganti Kidul nana Gedheng Karyabaksana (Kokèn).

Saolèripun Sasena Perasdya wonton griyanipun nujur na- ngalor, rumiyin kanggo pasowanenipun sadaya abdidalem ca- rik kesepuhan ingkang majibi serat-scrat ing ngarsadalen, nama Kontor Sasen wilapa. Arung ing samangké lajeng kale- betaken ereping Kaputren, kagea angelar dalemipun putri- dalen Gusti Kangjeng Ratu Pembayun.

Snelèripun Sasanawila wau wonten korinipun nama Wiwara.priya. Saclèripun Kori Wiwarapriya wonten jambani- pun (kolohipun) sadhiyan kanggé para tamu.

Sawétanipun dumugi kagungan kori Srimanganti Lòr wori- ten griyanipun panjang mujur mangétan nama Ngutarasana, nanging ing sangké lajeng kanggé pindhahanipun kantor Sasanawilapa. Ing cupèring Susanawilapa wat ingkang na- jeng mangidul - manawi wonten temi kanggé jujugenipun pasowananing para Pangéran putra sentana dalah riya.