Kaca:Babad Solo.pdf/45

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

43

PETHIKAN SAKING SERAT BIWADHA NATA BAB KAWONTENANIPUN DALEM-DALEM DALAH SA- PERANGAN ING WEHEUGKON ING KARATON-DALEM SURAKARTA HADININGRAT

Dalem ing Keraton punila orjeng mangidul, nanging Pa- ringgitan sahe. Pandhapinipun majeng mengétan, prenahipu kering dalen. Déné dalen u nemenipun Prabcsuyasa, dhe pur Linasan,èmpèr mubeng rai lambang gantung, nana Sin Mangkurat. Adegipun nalika tun 1694 (Maschi 1768)

Krobongen ing dalem manggèn ing tengah, kaistha dalem alit kapagéran ram kaca mubeng, mawi kori majeng mengi- dul: ukir-ukiran dipun cèt ungu mawi dipun prade. emas; payon ingkang kalores vurung saha dudur mawi rinengg warni nage. Henggah kemaring dalem Prabasuycsa punika wonten cucah sekawan. Ingkang wétan nama Kaner Gadhing, lajeng Karar Agong, Komar Pusaka, lajeng kamar ingkang kilèn nama Prabasana.

Paringgitan nama Parasdyo, dhapur Joglo Kepuhan, n- nging namung jubungan (tanpa èmpèr), leres sawéten de- lem: mujur -mangidul.

Savotan Paringgiten-Pendhapa Ageng nama Sasa SKS. dhapur Jógle Pangratit. Adegipun nolika tahun 1698. Won- déné Pandhapi ingkang lami sarenganipun dalem, kaparing- aken dhumateng ingkunagaren dipun agem dalem.

Sanéten Pandhapa mawi topèngan nama Mligi; dhapur Li- masan, nanging namung jubungan tanpa èmpèr.

Sakidul Pandhapa Sasrna Séwaka wonten Pandhapa panjang mujur nangidul, dhapur Limasan sinor Klabang Nyander, pager ran kac rubong. Pendhapa punika pirantos papan kenbul bujana, nama Sasena Handrawina.

Pandhapa Sasana Sevaka punika dipun ubengi griya alit panjang, nama Paningrat.

Hondéné wiwit Prabasuyasa dumugi Hendrawina uu wi dipun eblak saistha kandos sikon utawi kados aksara L.

Saclèr saha sawétaning Pandhapa wonten palatarau wiyar katanenan vit sawo jajer mujur mangalèr sap gangsal. Ka- jawi gadhah daya sakalangkung édhum, sinawang inggih sa- kalanglang asri sarta nyenengaken.