Kaca:Babad Solo.pdf/44

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

ng mangka ing alu-chu: kidul boten wonten nasjid sar- ta betongipun Kumponi, dados manawi Bakaten alun-alun lèr puulia kaieres wonton vingang-dalem ageng Prabasuya.

Ing alun-alun kidul sisih kilèn kala rumiyin kanggé kandhang gajah, dados kateich name kampung Gajahan.

Kori Gadhing punika kori pungkasen ingkang kidul. pi- yambak, kanggé medal saking alun-alun kidul dhateng jawi. Punika nama sampun medal saking cepurining Karaton.

Gadhing utawi Gadhingan punika abdidi lom ingkang ang- gadhahi kuwajiben lampeh layadan ngantos durmugi sarampung- ing panguburipun. Déné pragageman dhines prajuritan pajang pasisiran punika cara Jawi jangkep, mavi topi pèt, nawi mawi dhuwung anggeran, sabuk cindhé bara, mawi tali ban- dhang, rasukan atóla cemeng. Sadaya riturut tatonen undha usuking pangkatipun piyambek-piyambak.. (*)

Manawi wonten panjenenganipun Nata surud (séda), jena- zahipun kawedalaken saking Kori Srimangenti Kidul, enjog ing alun-alun kidul, le jong rudal ing Kori Gadhing mangi- lèn, terus kalajengaken dhateng ing Astana Imagiri nawi pakurmat.n niturut dat tatacara kapraboning Nata. Wiwit nedal saking Koruton ngantos dumugi ing stasiun Balapan kanthi mavi kajajaran upacaraning kanarendran jangkep.

---00000---

(*) Bab terbung Gadhingan ingkang lajeng dados Gadhing. Gadhingan punika ateges tetitoning gedhing. Gadhing punika warnanipun pethak ingiang dados loabengipun suci. Dados lempah gadhingen punika satunggiling lam- pah kuwajiban ingkang awrat sarta lincabaran sucining manag, sabab anggadhahi tenggel-jawab ngreksc. kawilu- jenganipun jenazah ingkang badhé kasarčkaken ing ma- kem. Kori Gadhing jaman rumiyin papan kanggé nglem- pakipun para abdidalem ingkang sami anggadhahi kuwa- jiban lampah gadhingan.