Kaca:Babad Solo.pdf/42

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

40

kegem ajaran beksen Srimpi lan ing dinten Setu ajaran bek- san Bedhaya.

Ing palataran sisih wétan wonten bangsal cacahipun tiga:

  • ingkang kidul piyambak Bengsal Bujana, kangge nyedhahi

para pundhèrèking tara agung.

  • ingkang tengah nama Bangsal Pradanga, papan penabuhing

gangsa manawi nuju wonten keperluan ing Karaton,

  • ingkang lèr nma Bangsal Musik, kenggé peper ngunge laken

musik utawi "atrijk-orkest" (orkès gesek) minangka kagen pakurmatan manavi ing Kraton nuju wonten keperluan da- mel.

Sasanaprabu, punik: kegen kontoranipun Ingkang Sinuwur.. Papanipun kaleres sakidulipun Parasdya. Griya gedhung sarietaning palataran rujur mengalèr, sa- king kidul mangalèr durugi ing Kadipatèn, punika runiyin- ipun kantor pemaréntah Karaton, antawisipun: Sasanavila- pa (Sekretariat), Pentiwardaya (Perbendaharaan), Reksa- hardana (Kas Karaton) lan Balékretarta (Perlengkapan). Sapunika kagen Museun nepunipun "Art Gallery", papani pun barang-barang kira dipun klerpakaken.

Panggung Sanggabuwana, iyasan-delem Ingkong Simuwun Paku Buwana III nalika tahun Jawi 1703 (Maschi 1782). Panggung punika kobong nalika tanggal 19 Nopember 1954, Lajeng kabengun naiih, renpungipun tanggal 27 Rabingula- wal 1891 utawi 30 September 1959.

Mengg h winguning payonipun penggung sadèrèngipun ko- bong dipun wastani "tutup saji", inggih punika wujuding payon maju wolu. Sapuniknipun nguning payon k-daniel dhopur wujud payung ingkang saweg megar.

Kori Wiwara Priya, papenipun kaleres saclèring Pandhapi Ageng, dene Kori Wiwera Kenya kaleres sekidulipun Pandhapi Ageng. Funika margi lumebet dhateng ing Kaputrèn. Kori ijem/ijo kala rumiyinipun dipun cèt ijen, sapuni- ke biru; kndonel sami kaliyan kori ingkang lèr. Kori ijen puhika nama Kori Srimenganti Kidul, inggih punika kori saking palataran Karaton medal dhateng Pamagangan.

Pamagangan, ing tengah wonten pandhrpinipun blak-blakan dipun aling-alingi hèk minangka pager, sampun ngantos di- pun lebeti laré-laré ingkang sami dolan ingriku. Pendnapi punika kanggé nyimpen Maligi, ingkang sok kanggé nyupiti