Kaca:Babad Solo.pdf/36

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

34 punika wit waringin jaler, nan Waringin Jenggot, déné ingkang tunancep ing sisih lèr wétan punika ingkong estri, nama Waringin Wok.

Wit waringin ingkang turncep ing sisih kidul-wétan name Waringin Gung, tegesipun ageng inggil. Déné wit wa- ringin ingkang turncep ing sisih kidul-kilen nennipun Fringin. Binetur, tegesipur andhap. Wonten ing ucap-ucapen padhalangan nagari Surakarta. Hadiningrat punika "dhuwur tan ngungkul-ungkuli, andhap ten keni kinungkulan". Wit waringin sanès-sindsipun ingkang si kateen turut pingir ngubengi alun-alun punika namung kanggo pepasrèn éyub-érub kónaron.

Ing lun-lun 1èr wonten Bangsal Pemandang kelih: ing sisih wétan satunggal, len ing sisih kilèn satunggal. Punika papan kanggé prkondel:nipun kuda/jeran titihenipun Inglaung Sinuwun. Manavi nuju dinten psowenan ageng, ja- ron punika scri dipun rokiti mavi èbèg-ébegan kados wujud- ipun jaran wayang kulit.

Bangsal pakrétan (utawi parétan) ugi wonten kalih, anggen wonten sisih wétan satunggal, sisih kilèn satung- gal. Punik: papan konggo pakondelanipun rata titihandalem Ingkang Sinuwun tuwin rata titihanipun para tamu agung. Bangsal Patalon punika napen penabuhing ganelan Setu, inggih punika gengsa Kyai Singakrura. Penabuhipun saben dinton Setu wanci jen 4 sonten, saperlu kinggé nabuhi gladhèn ajar perang-perangen. Ajar perang-perangan punika kanthi numpak jaran, kaliyan andhi tumb-kbindaren. Funika katel h dipun wastani perang soderan.

Sepinggiring lunlun sisih wétan, lèr sahe kilèn wonten griya-griya ingkang navi pandhapi. Punika griya Faséban, kanggé pamondhoking para Bupati mancanagari manewi nuju sani sowan ing dinten ageng, inggih punika dinten Garebeg Pasa (Idulfitri), Garebeg Besar tuwin Ga- rebeg Mulud. Manggènipun niturut golonganipun piyambak- piyambak: ingkang kiwa inggih manggèn golongan kiwa, ing- kang tengen inggih anggolong wonten tengen.

Griya ingkang sisih lèr-wétan manawi nuju wonten Seton dipun anggé ngalempak para abdidalem saha para sentana- dalem ingkang sami badhé ningali gladhèn sodoran punika. Katelah nami Seton awit dipun wonteni saben dinten Setu.