Kaca:Babad Solo.pdf/24

Saka Wikisumber
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
Kaca iki durung katitiwaca

23

PINDHAHIPUN KARTON DHADING CHUSUN SALA ITUNER SUR SE JAVI SANES

Sesor hipun Nyonya ini bisme Rusmiputra busradilaga ing usour Adya Pustaka.

Niturut kapercayan luna ing tezah Jawa, serijining ka- raton kang dadi pusoring keagunganing kurajon dirusak uta- wa dijègi dinin; mgruh, kudu enh-ngu: keraton anyar na- n3h.

Nalike Sri Suruhunan MARGURA I (GI) lolos sa- ka Karaton Plèrèd jalaran kinegung la digecik runajaya, Ingkang Simunan ngendike "sampun sunerep ing papesthèning Allah yèn agri Materen sirna, prjonenganing ritu sar- to jangkep satus tuun Keraton Haterem, Sang Prabu punika junioneng ratu pungkasa: (Babad Hoinsma).

Ingkang Sinuwun séda nalika tindakan one ing Togalwangi, lutha cilik sekidulé Tegal. Sadurungé Ingkang Sinuwun Mong- kurat I puput yuswa, pusak-pusrk lubang kaugngan ing Karaton kapsrahaké narong Pangáron idipati anon, kang gu- nanti Nato jejuluk Sri Susuhun-n Kangkurat II ing Kertasu- ra. Trunjay ditelukoká knthi panoiyenturé Kunpeni keng dipandhógani déning CORIELIS SPEELMAN. Kerajan interan kang bisa direbut sok tangané Trunajaya dicnosaké bali ing ngersané Sri Susuhunen ingurat II, kang tunuli kon- dur rench mouy ng Plèrda.

Nanging Karaton Plèrèd wis rusak banget, ora kopèn. Pa- tam:nané tunih alang-alang. JAKOE COUPER panggedhéné Kum- peni ing Jepara tau nulis "Kuthr. Korajan Mantaram katoné kaya alas bebondhotan, ore muntra-antra pusering Puma- rintahan (De Jonge, VII).